I-Web TU Delft Delft

Architect
Kas Oosterhuis

Product
Hoogwaardige ETFE folie
PVC gecoat polyester textielweefsel
HD schuim
Speciale kunststof coating

Omschrijving
De levering omvatte hier een vijfhoekig luchtkussendak gebaseerd op een Precontraint® en een wand/gevelhuid bestaande een uit PVC gecoat weefsel (membraan), een HD Schuim en een speciale finishing. Bij dit voormalige Floriade paviljoen is de stalen dakconstructie verwijderd. Dit is gedaan om een kolomvrije ruimte te realiseren. Er is een luchtkussendak geplaatst met een oppervlak van circa 175 m². Het stalen frame heeft dienst gedaan als basisvorm voor de membraanhuid. Door deze huid langs de randen te bevestigen en de ruimte te voorzien van een overdruk ontstond een driedimensionaal gevormde huid van ca. 580 m². Deze huid werd vervolgens opgestijfd door een hoge densiteitsschuim, welke in spuitvorm werd aangebracht. Nadat het schuim was uitgehard is de overdruk verwijderd en ontstond een stabiele huid die beantwoordt aan de huidige eisen van het bouwbesluit.